Navigace

Obsah

Výlep plakátů - ceník (www.besedadacice.cz)

Formát plakátu cena za 1 ks/den
A0 10 Kč
A1 8 Kč
A2 6 Kč
A3 4 Kč
A4, A5 2 Kč
přelepky plakátů 1 Kč
 • Počet placených plakátovacích ploch v Dačicích je v současnosti 8. (Palackého nám., K Hradišťku, Za Lávkami, U kostela, Autobusové nádraží, U Centropenu, Na Nivách, Červený vrch)
 • Sazba za výlep plakátů pro volební kampaň je +100 % ceny zakázky.
 • Sazba za mimořádný výlep plakátů je +200 % ceny zakázky.
 • Výlep plakátů je zajišťován pro organizace založené či zřízené městem Dačice zdarma.
 • Maximální doba výlepu je 14 dní (z kapacitních důvodů)
 • Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout výlep plakátů z důvodu právně závadného obsahu reklamy, tzn. Pokud obsah či šíření reklamy bude v rozporu s právními předpisy, zásadami poctivého obchodního styku, rozhodnutími orgánů veřejné správy, dobrými mravy nebo etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek dle příslušných právních předpisů.
 • V případě, že plocha je již plně obsazena, má pracovník právo další plakáty na výlep na příslušné období nepřijmout


Výlepové dny:

 • Standardní výlepový den je úterý od 12:00.
 • Uzávěrka pro příjem plakátů je pondělí 16:00.

 

Sběrná místa:

 • Kancelář odd. kulturních aktivit ‐ Palackého nám. 4, 384 401 278 nebo 384 401 279, technika@dacice.cz
 • Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I, 384 401 265, info@dacice.cz