Navigace

Obsah

Městská knihovna DačiceKnihovna Matěje Mikšíčka 

Ředitelka: Mgr. Zdeňka Chadimová
Adresa: Pantočkova 85, 380 01 Dačice
Telefon: 384 422 397, E-mail: knihovna@mkdac.cz, Web: www.mkdac.cz
 

  Oddělení pro dospělé Dětské oddělení
Pondělí   8:00 - 11:00  12:00 - 17:00 12:00 - 17:00
Úterý - -
Středa 8:00 - 11:00  12:00 - 17:00 12:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00  12:00 - 17:00 12:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 11:00  12:00 - 16:00 12:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 11:00 -

Služby poskytované Knihovnou Matěje Mičšíčka :

 • Výpůjčky dokumentů domů (knihy a periodika),
 • prezenční půjčování a studium dokumentů v knihovně,
 • zajištění výpůjčky z jiné knihovny v rámci ČR prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS), pokud požadovaný dokument není ve fondu knihovny,
 • zprostředkování výpůjčky ze zahraniční knihovny prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) pokud se požadovaný dokument nenachází ve fondu žádné knihovny v ČR,
 • možnost objednat si výpůjčku z jiné knihovny (MVS) prostřednictvím formuláře na webových stránkách,
 • rezervace knih (zamluvenková služba),
 • informační a poradenské služby,
 • přístup na internet, uložení dat na přenosné disky,
 • přístup do elektronické sbírky zákonů ASPI na internetu
 • besedy pro děti a mládež,
 • lekce knihovnicko-informační výchovy pro všechny typy škol,
 • kopírovací služby,
 • od jara do podzimu posezení a akce v letní čítárně,
 • a další...

V budově knihovny je bezbariérový přístup do oddělení pro dospělé.

Městská knihovna je knihovnou zřízenou za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, k uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů, při zachování rovných podmínek pro všechny.

Kromě klasického půjčování knih se knihovna velkouměrou podílí na kulturním životě v Dačicích pořádáním nejrůznějších besed, workshopů, výstav, představení atd.
V příjemném prostředí knihovny je možné v letních měsících využít i letní čítárnu.

Součástí knihovny je pět poboček v místních částech: Bílkov, Dolní Němčice, Chlumec, Malý a Velký Pěčín. Nabízejí vedle klasického půjčování knížek a časopisů i přístup na internet. Podrobné informace najdete na webu knihovny.
 


Dačice v české knize rekordů - knihovna oslavila 120. výročí českým rekordem

Vyhlášení nového českého rekordu v DačicíchDíky Městské knihovně Dačice, která zorganizovala u příležitosti oslav 120. výročí svého založení knihovnický happening Den pro knihovnu, se podařilo vytvořit rekord co největšího počtu lidí s knížkou v ruce na jednom místě! Sčítací komisař muzea rekordů a kuriozit Luboš Rafaj vyhlásil konečné číslo 1252. Překonali jsme tím pět let starý rekord čtenářů z Bohumína, a to přesně o 560 lidí!!! Všem, kteří přišli dnešní akci podpořit patří srdečné díky a našim knihovnicím zvlášť!!!